Etiket: ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı alınacak. Yapılan izin başvurularında ise ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı tutarı toplamı kadar izin belgesi bedeli alınacak. İstenen şartlar yerine getirilecek Elektronik haberleşme istasyonları için kamu