“Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığa sunacağız”

“Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığa sunacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasında koronavirüs salgını tüm insanlığı tehdit etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, “Mart ayındaki olağanüstü zirvede de değindiğim üzere aynı gemide yer alan bizlerin kaderi de ortaktır. Salgınla mücadeleyi iş birliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmamız mümkün değildir. Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere maalesef iyi bir imtihan veremedi.” dedi.

Salgınla mücadelede ekonomik bakımdan güçsüz ülkelerin adeta kaderlerine terk edildiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye olarak bu kapsamda 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladıklarını ifade etti.

“Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz.” Diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Almanya'daki 2 Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ediyoruz. Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Geliştirilen aşılar, mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir.

"Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığa sunacağız"

Türkiye olarak biz de birinde insan deneylerine başladığımız toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

"Türkiye küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır"

Salgın sağlık alanı yanında küresel ekonomik mimaride de etkisini hissettiriyor. Korumacılığın arttığını, gümrük duvarlarının yeniden yükseldiğini, içe kapanma eğiliminin güçlendiğini görüyoruz. İki yanlışın bir doğru etmeyeceğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Türkiye Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır. Bunun için Dünya Ticaret Örgütü'nün reform sürecinin ilerletilmesi gerekiyor. Örgütün kilit öneme sahip izleme, müzakere ve anlaşmazlıkların çözümü işlevlerinin iyileştirilmesi şarttır.